fbpx
Now Hair Time

Beard Transplant

Beard transplant is an operation that is implanting grafts extracted from the donor area into thinning areas where follicles are either thinning or weak in the beard area.

FUE method used in hair transplant is also applied in beard transplant and the transplant starts with local anesthesia. Follicles (grafts) are harvested individually from the donor area known as the back of the head. Hair canals are opened in accordance with the number of extracted grafts and these grafts are transplanted individually into the balding area.

In the case where the patient has no beard, the patient defines the abundance of their choice and the number of grafts is determined accordingly. Generally, 1000- 3000 grafts are required in the case of having no beard.

Recovering progress is similar in both beard and mustache transplant progress.  Redness can occur in the first week. After approximately 2 weeks, the intended natural look is achieved.

In beard transplant, shock loss might occur within a month after the operation and transplanted beard falls out completely. The intended result is achieved after 6 months. The whole progress is completed between 12 and 18 months.

Shaving using straight razor or razor blade is especially forbidden within the first 6 months.

Now Hair Time

Eyebrow Transplant

Eyebrow transplant is the most delicate operation among all the follicle transplant operations and exclusively requires attention and care. In order to achieve a natural and realistic look, the primary factor is to carry out the operation correctly.

Eyebrow transplant is a procedure that involves implanting the grafts extracted from the hair into areas where hair loss or thinning occur. FUE method used in the hair transplant is also being used in the eyebrow transplant.

The thickest follicles are located in the back of the head. Hairs in that area are extracted with FUE method and are transplanted into the bald area. Eyebrow transplant takes 1 or 2 hours with simple local anesthesia. Grafts are transplanted one by one in order to obtain a natural look.

The intended results are achieved within 3 months, however, the pace of growth can vary. Eyebrow fully grows within 8 our 12 months.

Now Hair Time

Mustache Transplant

Bıyık ekimi, üst dudakta kılları çıkmayan bir diğer değişle bıyığı olmayan ve kıl kökleri zayıf kişilere saç kıllarının nakil edilmesi işlemidir. Bu işlem saç ekimi operasyonlarında kullanılan FUE yöntemi ile gerçekleştirilir. FUE yönteminde ile lokal anestezi altında hastanın saç kökleri tek tek alınır. Alınan köklerin sayısına göre kanal açılır. Ekim işleminde kullanılan 0,7 mm’lik punchlar ile açık olan bölgeye tek tek ekim yapılır.

İlk bıyık ekimi işlemi sonrası yaklaşık 4 ay sonra seyrek çıkan bölgeler var ise yeni bir ekim işlemi yapılması mümkün değildir. Bıyık ekimi işlemi oldukça zor ve incelik gerektiren bir işlemdir. Yalnızca alanında uzman olan kişilere yaptırılması gerekir.

Bıyık ekiminde, kıl köklerinin alındığı donör bölgede herhangi bir iz kalmamaktadır. Sakal ve bıyık ekimi yapılan bölgede ise ilk haftalarda kızarıklar oluşabilir. Bu durum son derece doğal olmakla birlikte, yaklaşık 2 hafta sonra eski görünümünü kazanacaktır.

Bıyık ve sakal ekimi sonrası ilk 6 ustura, jilet gibi aletlerle tıraş olunması kesinlikle yasaktır.